Tuesday, March 20, 2012

سال بی بابانوروز،بهار طبیعت و آغاز سال نو. افتخار هر ساله به پدرانمان که نخستین روز بهار را روز اول هر سال نامیدند
سال 90 سال خوبی برایم نبود. اولین عیدی که پدرم در کنارم نیست.دوری از میهن ، گرمای وجودش را چند سالی از من دریغ کرده بود، اما طنین صدای پر مهرش ،" بابا جان " گفتنهایش را هرگز.امسال سال بی بابا و خاطراتی همیشه ماندگار از مرد پاک سرشتی که پیش از اینکه تنش را از این دنیا ببرد ، دلش را برده بود
نوروز امسال ،نوروزی متفاوت با همه نوروزهای پیشین، اما چگونه می شود حتی با دلی اندوهگین ، نوروز را به دوستان و هم میهنان شاد باش نگفت و آرزوی سالی سرشار از پیروزی برای سرزمین کهن امان نکرد.
به امید آزادی ایران زمین
نوروزتان پیروز ، هر روزتان نوروز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home