Friday, December 23, 2011

بازگشت به صدای آمریکا در فقدان پدر


پس از حدود دو ماه و نیم جدایی از صدای آمریکا دوباره به این شبکه تلویزیونی برگشتم.از همه دوستان عزیزی که در این مدت نسبت به من اظهار لطف کردند سپاس ویژه دارم. چهارم آذر ماه گذشته پدر مهربانم برای همیشه ترکم کرد تا دیگر صدا و تصویر پسرش را که هر روز مشتاقانه در انتظار فرا رسیدن برنامه‌هایش می‌نشست نبیند. امروز اولین گزارشهایم پخش شد، بدون حضور پدر،این بار دیگر چشمان مهربان پدرم به صفحهٔ تلویزیون خیره نشد تا تصویر فرزند دور مانده از وطن را ببیند ، تا صدای فرزندش را بشنود. یاد و خاطره اش را گرامی‌ میدارم. میدانم که او همیشه با من خواهد بود. به روح پاک پدرم سوگند می خورم که تا نفس دارم به درسی‌ که از او آموختم وفادار خواهم ماند و جز برای سربلندی و آزادی میهن و هم میهنانم دم نخواهم زد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home