Thursday, March 09, 2006

بیانیه سه تن از زندانیان سیاسی/سپاسگذاری از فعالان حقوق بشر

باتوجه به قدامات جدی ،سازنده وانسانی همه کسانی که در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی تلاش می کنندونظر به اهمیت این موضوع در شرایط فعلی و به ویژه که احتمال میرودررژیم شرایط رابرای زندانیان سیاسی سخت تر می نمایدنکاتی به شرح زیر تقدیم میگردد . - آقای صادق نقاش کاراز طرف این نمایندگی را دارد که در اروپا مدافع حقوق قانونی ما باشد .البته این نمایندگی موجب سلت مسئولیت دیگری نخواهد شد.
آقای کورش صحتی این مسئولیت را در آمریکا عهده دار خواهد بود -
- دسترسی به اخبار دقیق از وضع ما ، به ویزه در این شرایط خاص ، از طریق وبلاگ همرزممان آقای احمد باطبی ملاک خواهد بود . ضمن اینکه از دوستان و نهاد های حقوق بشری که در درون و برون مرز ها که به این لحاظ در باره زندانیان سیاسی اطلاع رسانی میکنند ، سپاس گذاری می کنیم - از آقای عماد الدین باقی به دلیل رسیدگی موثر وهمه جانبه مشکلات حقوقی و گرفتاری های خانواده های آنان به ویژه مسائل مربوط به وثیغه ، مالی ، و معرفی وکیل و ... سپاس گذاری میکنیم - از همه گان میخواهیم در باره زندانیان سیاسی اعدامی (به ویژه هفت اعدامی ) تلاش بیشتری مبذول دارند
زندانی سیاسی حشمت ال... طبر زدی
دانشجوی زندانی منوچهر محمدی
زندانی سیاسی اعدامی خالد خردانی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home